Loading...

Để cài đặt bài hát này làm nhạc chờ, mời bạn soạn tin theo cú pháp: CHON <Mã số> gửi 9224 (Bạn chọn Mã số theo bảng dưới)

Mã số Tên bài hát Giá Nghe
7963869 cat bui cuoc doi 3000₫
7532638 duoc tin em lay chong 3000₫
76710251 sau lan hen cuoi 3000₫
7972750 duong tim bang lang 3000₫
8192479 tra no tinh xa 3000₫
8212713 lan va diep 3000₫
8227469 con chi la tao vat 3000₫
7036204 vo 3000₫
7973630 loi con xin chua 3000₫
7965535 hoa no ve dem 3000₫
8233773 sau dong 3000₫
7671016 nho nguoi yeu 3000₫
7965583 tam su nang xuan 3000₫
7707618 noi vong tay lon 3000₫
50613918 tinh ngheo co nhau 3000₫
73410939 thuyen va bien 3000₫
7979397 cho dong 3000₫
8191205 hoa no ve dem 3000₫
82012388 mai mai ben em 3000₫
82110167 cung anh di xa 3000₫
TITLE

Lời bài hát